Slushy

Slushy

Kubeczki i dodatki

Kubek IML do IceKing Slushy

Kubek IML do IceKing Slushy

Nr - 3170012
Kielichy Delux

Kielichy Delux

Nr - 3170008
Kubeczek Slushy

Kubeczek Slushy

Nr - 3130019
Pokrywka „kopułka”

Pokrywka „kopułka”

Nr - 3210017
Słomko-łyżeczka

Słomko-łyżeczka

Nr - 3310017
Pojemnik do granity

Pojemnik do granity

Nr - E0001
Pojemnik do granity

Pojemnik do granity

Nr - E0002
Pojemnik do granity

Pojemnik do granity

Nr - E0003